Landhotel Küffner

Max-Eyth-Strasse 8 74629 Pfedelbach